ÅretsUthyrare.se

Sveriges bästa uthyrare skall koras!

Registrera dina uthyrningar och bli Årets Uthyrare!
Vinnaren får ett stipendium på 15 000 kronor.
Anmäl mig till tävlingen
8 83232911 444
UthyrareUthyrningarLokaler

Om tävlingen

Uthyrare och mäklare är viktiga för företag som söker nya lokaler. Genom att kora Årets Uthyrare vill Lokalguiden lyfta fram uthyrarnas och mäklarnas roll.

Årets Uthyrare och Årets Mäklare är tävlingskategorierna under 2024.Vinnare i respektive kategori tilldelas ett stipendium på 15 000 kronor vardera.

Alla uthyrare och mäklare är automatiskt kvalificerade till Årets Uthyrare, klicka bara på "Anmäl mig till tävlingen-knappen" ovan, fylla i epostadress och klicka Skicka registreringsmail.För att kunna vara med i tävlingen ska man även ha varit kund hos Lokalguiden under hela året.

Tävlingsregler

Ekvationen lyder (antal uthyrningar x antal uthyrda kvadratmeter x lokaltyp (kontorslokal/restauranglokal=2.2, butik/handel=2, lager/logistik=0.2, produktionslokal=0.75, övriga = 1) x snitthyra x index (1,41 för uthyrningar i VG, 1,59 i Skåne & 1,43 i övriga län). Poäng för lokaltyp och index är uträknat på de tre senaste årens statistik från topp 3 i alla tidigare kategorier. Vi har jämfört poängen som skapats från: antal uthyrningar, antal kvm, lokaltyp och snitthyran samt dess förhållande till poängen i Stockholms län och alla lokaltyper. Snitthyran beräknas på alla bekräftade lokaler för respektive lokaltyp och ort, och kan därmed ändras under pågående tävling beroende på hyrorna som anges.

När en lokal tas bort på www.lokalguiden.se dyker den automatiskt upp i det privata kontot på ÅretsUthyrare.se. Om lokalen är uthyrd ska den bekräftas och uppgifter om lokaltyp, lokalyta, uthyrare, hyra och hyresgäst fyllas i. Om lokalen inte är uthyrd ska den inte bekräftas utan tas bort.Bekräftade uthyrningar kontrolleras löpande och tävlingsledningen kan i efterhand gå in och ta bort en bekräftad lokal om den felaktigt har bekräftats som uthyrd.Endast uthyrningar till nya hyresgäster räknas, omförhandlingar räknas heller inte.

Som mäklare är det inte tillåtet att hyra ut till eller åt något annat bolag som ingår i samma koncern, oavsett om mäklararvode utgått eller inte.

För att tävla i Mäklarkategorin, ska man för att klassas som "Mäklare" och dess prestation, vara med i hela uthyrningsprocessen från start till slut, det räcker alltså inte med att få provision på leads.

För att vi skall kunna veta att uthyrningen följer regelboken för tävlingen måste hyresgästens namn stå med. Namnet syns endast för tävlingsledningen. Är hyresgästen konfidentiell får lokalen bekräftas först när det blivit officiellt.

För att bekräfta en uthyrning vars lokalannons blivit borttagen på www.lokalguiden.se tryck då på knappen "Bekräfta annan lokal" och fyll därefter i uppgifterna om lokalen.

Om lokalytan har blivit större än vad som angivits på objektskortet eller om flera lokaler har slagits samman vid uthyrningen kontaktas tävlingsledningen för manuell ändring.

En uthyrning kan endast tillräknas en person. Om mäklararvode utgår tillfaller uthyrningen mäklaren i de fall både en uthyrare och mäklare varit involverade.

En bekräftad hyresgäst får endast förekomma en gång på samma adress och yta per tävlingsperiod.

Perioden för Årets Uthyrare och Årets Mäklare är från 1 januari 2024 till 31 december 2024.
Tävlingsledningens beslut kan ej överklagas.

Vid frågor kontakta Pernilla Gilbert på 031-788 71 00 eller pernilla.gilbert@lokalguiden.se.

FAQ

Vilka uthyrningar kan jag tillgodoräkna mig?

Du får tillgodoräkna dig de uthyrningar (påskrivna hyresavtal) som gjorts till nya hyresgäster mellan 1 januari och 31 december 2024.

Varför dyker inte uthyrningen upp i mitt konto?

När en lokal tas bort från lokalguiden.se hamnar den i kontot hos den som stod som kontaktperson på objektskortet. Det kanske är en kollega som stått som kontaktperson, trots att det var du som hyrde ut lokalen. Då har lokalen hamnat i kollegans konto.

Enklast är att också kollegan registrerar sig. När man klickar bekräfta kommer man till ett formulär där uppgifter om lokaltyp, lokalyta, uthyrare och hyresgäst ska fyllas i. Är flera uthyrare från samma företag registrerade i Årets Uthyrare kan man se dessa i listan för uthyrare. Där kan man också flytta över en uthyrning till en kollega.

Varför dyker samma lokal upp flera gånger?

Det kan bland annat bero på att ni har gjort en uppdatering i ett objektskort eller att det blivit ett fel under den automatiska hämtningen. Ligger det två identiska lokaler i ditt konto ska bara den ena bekräftas som uthyrd och den andra ska tas bort. (Ta bort lokal genom att klicka på krysset.)

Vad gör jag när en stor lokal hyrts ut som flera mindre?

När du klickar på bekräfta får du upp ett antal val. Kryssa i dela lokal och fyll därefter i uppgifterna för en av lokalerna och bekräfta den. När du går tillbaka till listan har ett nytt objekt skapats med resterande yta. Är den ytan också uthyrd ska den så klart bekräftas. Annars ska den tas bort. ( Ta bort lokal genom att klicka på krysset.)

Uthyrningen blev större än väntat. Hur ändrar jag det?

Bekräfta lokalen med ytan som står. Glöm inte att fylla i de andra parametrarna: lokaltyp, hyra, uthyrare och hyresgäst. Skicka därefter ett mail till pernilla.gilbert@lokalguiden.se och ange adress, yta, hyresgäst samt ny yta så ändrar vi manuellt.

Vi var två som hyrde ut lokalen. Får vi dela på poängen?

Det är bara en person som kan tillgodoräkna sig en uthyrning. Om både en uthyrare och en mäklare varit inblandade i samma affär tillfaller uthyrningen mäklaren om arvode utgått till denne. I annat fall tillfaller den uthyraren.

Hur ska hyran läggas in?

Hyran beräknas exklusive tillägg (F-skatt, värme/kyla/drift) och även exklusive moms.

Stipendium

Prispengarna delas ut i form av ett stipendium på 15 000 kronor för den enskilde uthyraren. Stipendiepengarna är tänkta att användas för fortsatt utveckling i yrket exempelvis genom utbildning. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Ett stipendium är skattefritt om mottagaren får det för sin utbildning.Ett stipendium är också skattefritt om mottagaren får det för annat ändamål än sin utbildning och det inte betalas ut periodiskt, det vill säga under mer än två år, och det inte är ersättning för arbete som utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning. Ett stipendium är i princip alltid skattepliktigt omdet betalas ut av arbetsgivaren eller förutsätter någon form av motprestation.

Källa Skatteverket

["au_stortavla_om_tavlingen",7]

Årets Uthyrare i samarbete med

© ÅretsUthyrare | Lokalguiden Sverige AB 2024

Gå till toppen